Sửa HDD

Tin tức

Quy định về gửi ổ cứng – nhận dữ liệu

Quí khách có nhu cầu www.suahdd.com để phục hồi dữ liệu hay sửa chữa. Nếu ở các tỉnh có thể gửi EMS, xe Phương Trang hay bất kỳ một trạm xe nào trong TP.HCM, chúng tôi sẽ đến nhận hàng và thông báo cụ thể cho quí khách. Sau khi hoàn thành, chúng tôi sẽ thông báo quí khách biết và chúng tôi sẽ gửi lại nơi chúng tôi đã nhận của quí khách.