Sửa HDD

PCB WD Unlocked 800xxx

Giá:1.150.000

Availability: In Stock

Không bao gồm chi phí lắp vào ổ

Trạng thái: Còn hàng

Chúng tôi tự hào cung cấp hơn 500 WD PCB unlocked các loại cho các trung tâm phục hồi trong nước, và hơn 12 nước: Anh, Mỹ, Canada, Ấn Độ, Indonesia…

PCB 800022: 1.150.000 VND(45$);

PCB 800065: 1.300.000 VND(55$);

PCB 800066: 1.150.000 VND(45$);

PCB 800066: 2.250.000 VND(95$)

CPU
Ram
Hdd
Vga
Display
Wireless
Battery
Wight
SoftWare
Warranty
Other

Sản phẩm cùng loại